28Phonphisai

วันเสาร์, 14 ธันวาคม 2019

อัพเดทการศึกษา

[ View All ]
งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟบั้งไฟพญานาคโลก 2562

งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟบั้งไฟพญานาคโลก 2562

สพป.หนองคาย เขต 2รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

สพป.หนองคาย เขต 2รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

สำนักงาน ก.พ.เชิญชวนข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

สำนักงาน ก.พ.เชิญชวนข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”

17 ผลงานเด่นด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

17 ผลงานเด่นด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี ศธ.

มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี ศธ.

ประชาสัมพันธ์เรื่องการดาวน์โหลดและพิมพ์ใบเกียรติบัตร DLTV TELETRAINING

ประชาสัมพันธ์เรื่องการดาวน์โหลดและพิมพ์ใบเกียรติบัตร DLTV TELETRAINING

อัพเดทโพนพิสัย หนองคาย

[ View All ]

ด่วน…...

ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโคร...

วัดโพธิ์ชั...

ประวัติ วัดโพธิ์ชัย เดิมเป็นวัดร้างตั้งอยู่บริเวณบ...

อำเภอโพนพิ...

ประวัติ พระยาสุนธรธรรมธาดา (คำสิงห์ สิงห์ศิริ) เป็...

สพป.หนองคา...

วันที่ 1 พ.ย. 62 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน...

อัพเดทเทคโนโลยี

[ View All ]

ดาวน์โหลดเ...

เรียน ผู้เข้ารับการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก...

พระราชบัญญ...

พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่า...

สรุปเทคโนโ...

สนับสนุนเนื้อหา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายๆ บริษั...

พึ่งพา ...

นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครร...

ข่าวรับสมัครงาน/เรียกบรรจุ

[ View All ]

สพป.หนองคา...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข...

ด่วน…...

ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโคร...

สพป.หนองคา...

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่...

สพม.เขต 21...

สพม.เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ...

กศจ.สมุทรป...

ข้อมูลจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สำน...

กศจ.อุบลรา...

ข้อมูลจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรี...