งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟบั้งไฟพญานาคโลก 2562

งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟบั้งไฟพญานาคโลก 2562

๑๒ – ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒. ขอเชิญเที่ยวชมง...
read more
สพป.หนองคาย เขต 2รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

สพป.หนองคาย เขต 2รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง...
read more
สำนักงาน ก.พ.เชิญชวนข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

สำนักงาน ก.พ.เชิญชวนข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงก...
read more
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING

เรียน ผู้เข้ารับการประเมินทดสอบความรู้คว...
read more
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวง...
read more
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕...
read more
สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”

วันที่ 1 พ.ย. 62 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา...
read more
17 ผลงานเด่นด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

17 ผลงานเด่นด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่เอกสารประกอบวีด...
read more
มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี ศธ.

มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี ศธ.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนท...
read more
ประชาสัมพันธ์เรื่องการดาวน์โหลดและพิมพ์ใบเกียรติบัตร DLTV TELETRAINING

ประชาสัมพันธ์เรื่องการดาวน์โหลดและพิมพ์ใบเกียรติบัตร DLTV TELETRAINING

เรียน  ผู้เข้ารับการประเมินทดสอบความรู้ค...
read more