ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING

เรียน ผู้เข้ารับการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING

? คู่มือการดาวน์โหลด ใบประกาศเกียรติบัตร ดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1a4zHWfs7t6E48rxKUO7NNOECygVXGD88/view?usp=sharing

? สามารถดาวน์โหลดใบประกาศเกียรติบัตร ดังนี้
? ครูระดับปฐมวัย ดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1CaQu3r7_JqbSEKZvV993riRlhh4IV8W-?usp=sharing

? ครูระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1m83FWwx1gZ9qrfDpbnMGZlcr8IpYJmDd?usp=sharing

? ครูระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1fi8Ni8KudQWi_bKqAb9EeO6ZZTImo3P1?usp=sharing

? ผู้บริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1ZDLW53P6GwAR_z2zk0r_-gB4tJSSCXKM?usp=sharing

? บุคลากรของ สพท. ดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1ToKKdK2EKPhk3xlKCEgfz4gGV4d8nkx6?usp=sharing

? ขั้นตอนการค้นหาแบบรวดเร็ว
1. กดปุ่ม clrl+F
2. พิมพ์ชื่อ-นามสกุล
3. กด enterเมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว ประสงค์จะแก้ไขรายชื่อ หรือไม่พบรายชื่อ ให้แจ้งข้อมูลไปที่ E-mail ดังต่อไปนี้
1. ครูระดับปฐมวัย E-mail : [email protected]
2. ครูระดับประถมศึกษา E-mail : [email protected]
3. ครูระดับมัธยมศึกษา E-mail : [email protected]
4. ผู้บริหารสถานศึกษา E-mail : [email protected]
5. บุคลากรของ สพท. E-mail : [email protected]

?เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาแชร์ให้เพื่อนครูท่านอื่นๆรับทราบข้อมูลนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ?

ที่มา fb https://www.facebook.com/KRUTUDLTV/

 34,061 total views,  45 views today