ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.1ฉ (3ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านกุดแกลบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.1ฉ (3ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านกุดแกลบ https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/10111

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมและรับเอกสารระหว่างวันที่ 9 ถึง 20 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://web.nongkhai2.go.th/auction/

 27,362 total views,  50 views today