สพป.หนองคาย เขต 2 รับย้าย-โอน ข้าราชการฯ จำนวน 9 อัตรา

สพป.หนองคาย เขต 2 รับย้าย โอน ข้าราชการฯ 5 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 5 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 1 อัตรา
– นิติกร ชก./ชพ. 1 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 1 อัตรา
– นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 อัตรา

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารที่กำหนดในใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 14 – 23 มิถุนายน 2565 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครคัดเลื่อกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2