การคัดลอก URL แชร์ไฟล์ใน Google Drive สำหรับแสดงผล Web EMIS

 1. สร้างโฟล์เดอร์สำหรับเก็บข้อมูลใน Google Drive เช่น ITA-2565
 2. อัพโหลดไฟล์ทั้งหมด ที่ต้องการแสดงผลเข้าไปยังโฟล์เดอร์ที่สร้างไว้แล้ว
  (สำหรับท่านที่มีไฟล์ใน Google Drive อยู่แล้วข้ามมาทำข้อ 3 ได้เลย)
 3. เปิดสิทธิ์โฟลเดอร์ให้เป็นสาธารณะ ให้ทุกคนที่มีลิ้งค์ >> มีสิทธิ์อ่าน
 4. คลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการนำไปแสดง แล้วเลือก “รับลิ้งค์” กดปุ่ม “คัดลอกลิ้งค์”
 5. เข้าระบบ EMIS แล้วไปที่เมนูเว็บไซต์โรงเรียน >> เลือกหัวข้อที่ต้องการ >> คลิกปุ่มแก้ไข หรือเพิ่มข้อมูล
 6. ในเมนูล่างสุดจะมีหัวข้อ “# ถ้าต้องการแสดงผลจากไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive…
 7. เลือกประเภท URL: 1. Url แชร์ไฟล์ Google Drive
 8. คลิกขวา วางข้อมูลที่คัดลอกมาในช่อง URL ของไฟล์…
 9. กำหนดความสูงของหน้าที่จะแสดงผล ปกติถ้าข้อมูลเต็มหน้ากระดาษ A4 กำหนดที่ 1000 และครึ่งหน้ากระดาษ A4 กำหนดที่ 500
 10. บันทึกข้อมูล

 12,169 total views,  3 views today