No Image

เทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคาย 2565

#เทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก #จังหว...
read more
สพป.หนองคาย เขต 2 รับย้าย-โอน ข้าราชการฯ  จำนวน 9 อัตรา

สพป.หนองคาย เขต 2 รับย้าย-โอน ข้าราชการฯ จำนวน 9 อัตรา

สพป.หนองคาย เขต 2 รับย้าย โอน ข้าราชการฯ...
read more
ด่วน !! สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

ด่วน !! สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

รายละเอียดทั้งหมด https://drive.google.c...
read more
สพป.หนองคาย เขต 2 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง ครูผู้ทรงคุณค่าฯ ธุรการโรงเรียน หลายอัตรา

สพป.หนองคาย เขต 2 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง ครูผู้ทรงคุณค่าฯ ธุรการโรงเรียน หลายอัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู...
read more
สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศรับย้าย โอนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) หลายตำแหน่ง

สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศรับย้าย โอนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) หลายตำแหน่ง

ประกาศรับย้าย โอนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ...
read more
งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟบั้งไฟพญานาคโลก 2562

งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟบั้งไฟพญานาคโลก 2562

๑๒ – ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒. ขอเชิญเที่ยวชมง...
read more
สพป.หนองคาย เขต 2รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

สพป.หนองคาย เขต 2รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง...
read more
สำนักงาน ก.พ.เชิญชวนข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

สำนักงาน ก.พ.เชิญชวนข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงก...
read more
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING

เรียน ผู้เข้ารับการประเมินทดสอบความรู้คว...
read more
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวง...
read more