No Image

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy

เว็บไซต์ phonphisai.com ได้จัดทำนโยบายกา...
read more
โรงพยาบาลโพนพิสัยขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล และถ่านไฟฉายขนาด AAA

โรงพยาบาลโพนพิสัยขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล และถ่านไฟฉายขนาด AAA

โรงพยาบาลโพนพิสัยขอเชิญร่วมบริจาคเครื่อง...
read more
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท /เดือน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท /เดือน

รับสมัครวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2565 เว้...
read more
การห้ามออกนอกพื้นที่จังหวัดหนองคาย

การห้ามออกนอกพื้นที่จังหวัดหนองคาย

 29,608 total views,  20&...
read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์สื่อสาร COVID-19 จังหวัดหนองคาย (25มี.ค.63 เวลา17.00น.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์สื่อสาร COVID-19 จังหวัดหนองคาย (25มี.ค.63 เวลา17.00น.)

 29,433 total views,  20&...
read more
ข่าว COVID-19 หนองคาย 24 มี.ค.63

ข่าว COVID-19 หนองคาย 24 มี.ค.63

 29,258 total views,  20&...
read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์สื่อสาร COVID-19 จังหวัดหนองคาย (22มี.ค.63 เวลา16.55น.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์สื่อสาร COVID-19 จังหวัดหนองคาย (22มี.ค.63 เวลา16.55น.)

ขอบคุณที่มา :: สสจ.หนองคาย  29,609&...
read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์สื่อสาร COVID-19 จังหวัดหนองคาย (21มี.ค.63 เวลา16.45น.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์สื่อสาร COVID-19 จังหวัดหนองคาย (21มี.ค.63 เวลา16.45น.)

ขอบคุณที่มา :: สสจ.หนองคาย  29,858&...
read more
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า – ออกจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นการชั่วคราว

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า – ออกจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นการชั่วคราว

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การระงับการเ...
read more
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.1ฉ (3ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านกุดแกลบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.1ฉ (3ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านกุดแกลบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...
read more